Μέσω των Packaging Innovation Awards 2016

Ο Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) και μέλος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, ανέφερε: «Η συσκευασία, ως πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής, εκπληρώνει  πολλαπλούς ρόλους: αναδεικνύει, προωθεί, διευκολύνει τη χρήση, προστατεύει από εξωγενείς παράγοντες, διακινεί τα αγαθά στην αγορά. Μια νέα πρωτοβουλία του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. είναι η συνεργασία του στα Packaging Awards και η ανασύσταση των ελληνικών βραβείων συσκευασίας, οι νικητές των οποίων θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό συσκευασιών του WPO (World Packaging Organization). Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αναδείξουμε τη δυναμική των Ελληνικών Προϊόντων». Υποψηφιότητες μπορούν να δηλώσουν όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν ή διακινούν προϊόντα, βιομηχανίες παραγωγής υλικών και συσκευασίας, δημιουργικά γραφεία, designers κ.ά.