Πώς θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια η ιχνηλάτιση της συμπεριφοράς;
Τα 3rd party cookies, η θεμελιώδης αρχή της καταγραφής, στόχευσης και μέτρησης του διαδικτυακού κοινού, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα. Η απώλεια του cookie θα οδηγήσει τον κλάδο μας σε ένα πιο privacy-first και customer-centric μοντέλο αγοράς διαφήμισης.

Τα 1st party data θα αποτελέσουν μια από τις κύριες διεξόδους για στοχευμένη επικοινωνία. Παράλληλα, η χρήση Customer Data Platform θα δώσει την δυνατότητα στα brands να συλλέξουν real-time και να ενοποιήσουν τα customer data (website, CRM & in-app data), γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμη πιο προσωποποιημένη αλληλεπίδραση και προβολή εξατομικευμένου περιεχόμενου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους καταναλωτή. Authenticated targeting & Universal IDs αποτελούν επιπλέον λύσεις για την ιχνηλάτιση της συμπεριφοράς. Το third-party cookie υποκαθιστάτε από user identity μέσω email ή fingerprint. Η απόκτησή του όμως απαιτεί τη ρητή συναίνεση του χρήστη, γεγονός που επιδρά στο scalability της στόχευσης.

Ποιες γνώσεις οφείλουν να κατακτήσουν οι αυριανοί επαγγελματίες του κλάδου σας;
Σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο και τεχνολογικά εξελισσόμενο κλάδο όπως αυτός του digital marketing, είναι απαραίτητη η διαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών που τον απαρτίζουν. H πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος απαιτεί εις βάθος γνώση του συνόλου των υπαρχόντων digital touchpoints και των trigger points που παρακινούν τον χρήστη να ανταποκριθεί.

Ποια είναι εκείνα τα skills που θα κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;
Η διάθεση για διαρκή εκπαίδευση και η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, είναι τα δυο σημαντικότερα και θα έλεγα και τα προαπαιτούμενα skills, για ένα επιτυχημένο στέλεχος της digital επικοινωνίας. Μόνο μέσα από την απρόσκοπτη αναζήτηση και κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την άμεση υιοθέτηση τους, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την δυναμική του digital και να διασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα brands και τους πελάτες μας.