Με θέμα «Πιστοποιείται τελικά η ΕΚΕ;»

Το CSR Reporting Forum 2010 αποσκοπεί και φέτος τόσο στην ανάδειξη των προσπαθειών που καταβάλλονται εκ μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των Απολογισμών ΕΚΕ, όσο και στην εξειδικευμένη ενημέρωση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό οι διοργανώτριες εταιρείες Sustainable Development, TUV Hellas και Connective WGSE, θα πραγματοποιήσουν ειδικό workshop για το νέο διεθνές Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000, που πρόσφατα εκδόθηκε από τον International Standardization Organization (ISO) των Ηνωμένων Εθνών. Εκπρόσωποι από τον οργανισμό Danish Standard (Κρατικός Φορέας Τυποποίησης/ Πιστοποίησης της Δανίας) και το διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative θα συζητήσουν για το νέο πρότυπο, τη σχέση του με το υφιστάμενο πρότυπο Απολογισμών ΕΚΕ GRI-G3, καθώς και τις δυνατότητες ανεξάρτητης πιστοποίησης των προγραμμάτων ΕΚΕ μιας επιχείρησης.

Επιπρόσθετα ειδικοί εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την εμπειρία και τη δράση τους στον τομέα της ΕΚΕ.