Η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας απασχολεί ιδιαίτερα τη σύγχρονη επιχειρηματική σκηνή της Ελλάδας. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η μεγάλη προσέλευση στο συνέδριο CSR in Action II, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Marketing Week, το οποίο αποτέλεσε τη συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης διοργάνωσης «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη», το 2014. Στόχος της εκδήλωσης, που τέθηκε από την αρχή και υπηρετήθηκε πιστά και στις δύο διοργανώσεις, ήταν η δημιουργία του μεγαλύτερου πανοράματος δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα.

Για δύο διαδοχικές χρονιές, πλήθος εταιρειών προσήλθε και αποτύπωσε μέσα από πραγματικά παραδείγματα, το βαθμό εμπλοκής της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής στον τομέα του CSR, τη δημιουργική «ανησυχία» των εταιρειών για την ενσάρκωση του ρόλου τους ως υπεύθυνων πολιτών, τις περιοχές που οι ίδιες οι εταιρείες εντοπίζουν ως περισσότερο σημαντικές για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Αισιόδοξο μήνυμα της διοργάνωσης, η συμμετοχή εκτός από τις εταιρείες με διαχρονική παρουσία στην Εταιρική Υπευθυνότητα και εταιρειών που κάνουν τώρα τα πρώτα τους σχετικά βήματα.

Σκιαγραφώντας το ανάγλυφο της ΕΚΕ στην Ελλάδα
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν 30 διαφορετικές παρουσιάσεις γύρω από την Εταιρική Υπευθυνότητα, για ένα μεγάλο εύρος κλάδων της αγοράς. Εταιρείες από το χώρο της ενέργειας, της υγείας και του φαρμάκου, των τροφίμων και ποτών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της καπνοβιομηχανίας, του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών κ.α., ανέπτυξαν είτε συγκεκριμένες δράσεις τους στον τομέα του CSR, είτε τη συνολική στρατηγική τους, είτε αναφέρθηκαν στο πολύ σημαντικό κομμάτι των απολογισμών.

Παράλληλα, ειδικότερες παρουσιάσεις έγιναν από εταιρείες που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες (στον τομέα της διαφήμισης και επικοινωνίας, των εκτυπώσεων, του reporting). Οι παρουσιάσεις έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται ιδιαίτερα στην κάλυψη έκτακτων αναγκών της κοινωνίας που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση. Στη συντριπτική πλειοψηφία, οι δράσει αυτές εκπονούνται σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποκτούν πλέον διαχρονικό χαρακτήρα.

Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί το γεγονός της αξιοποίησης σε ευρύτερη πλέον κλίμακα των νέων, ψηφιακών Μέσων και στον τομέα της ΕΚΕ, είτε για την εκπόνηση δράσεων, είτε για την κατάρτιση απολογισμών. Βασικό συμπέρασμα αποτελεί επίσης η προσπάθεια σύνδεσης των δράσεων ΕΚΕ με τον επιχειρηματικό σκοπό, αλλά και η ανάγκη δημιουργικής προσέγγισης. Χαρακτηριστικό στάθηκε το παράδειγμα εταιρείας για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής γύρω από την ΕΚΕ, με σαφή προσπάθεια εμπλοκής όλου του ανθρώπινου δυναμικού γύρω από αυτό και με μια ιδιαίτερα δημιουργική πλατφόρμα υποστήριξης.

Την εισαγωγή στη συνεδριακή ημέρα και στο θέμα της ΕΚΕ, έκανε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, Ντίνος Αδριανόπουλος. Όπως είπε, σήμερα βιώνουμε μια δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία, με την ανεργία και τα οικονομικά προβλήματα να επηρεάζουν ευθέως τον τρόπο δουλειάς και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε στη γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης και στη νέα στόχευση και τοποθέτηση που όλα αυτά υπογραμμίζουν για τις επιχειρήσεις σήμερα. «Χρειαζόμαστε μία νέα διατύπωση της προσέγγισής μας για το κοινωνικό αποτύπωμα. Χρειαζόμαστε να έρθουμε πιο κοντά στους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προκλήσεις της Ευρώπης γύρω από την ΕΚΕ
Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου, κάλυψε η συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά στις πολιτικές για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Ο Φίλιππος Πιέρρος, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΟΣΑ, πραγματοποίησε κεντρική ομιλία, παρουσιάζοντας τη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή πορεία γύρω από την ΕΚΕ, και τους μελλοντικούς στόχους. Όπως είπε, στη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ΕΚΕ που θα είναι έτοιμη προς έγκριση το καλοκαίρι, οι βασικές κατευθύνσεις αφορούν στη διατήρηση του εθελοντικού χαρακτήρα της ΕΚΕ, στη συμβατότητα με όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, στην ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών για τη διάχυση γνώσης και την ανταλλαγή best practices.

Ο ίδιος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα guidelines του ΟΟΣΑ, που συνιστούν το πιο εξελιγμένο κανονιστικό πλαίσιο και τα οποία έχει προσυπογράψει και η Ελλάδα. Στην τελευταία αναθεώρηση των guidelines που έγινε το 2011, στόχος ήταν η έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εντοπισμός από τις ίδιες τις εταιρείες των ενδεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης και η εισαγωγή πρακτικών για την πρόληψη των αποτελεσμάτων αυτών. Όπως είπε, η συζήτηση στην Ευρώπη είναι σε διαρκή εξέλιξη, με νέες περιοχές προβληματισμού να προστίθενται: Ευαισθητοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κομμάτι της ΕΚΕ, επάρκεια υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου, ενδυνάμωση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού, ενδεχόμενη ενοποίηση πρωτοβουλιών σε μία ενιαία συνθήκη.

Αυτορύθμιση ή ρύθμιση;
Της εισήγησης του Φ. Πιέρρου ακολούθησε πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή του ίδιου και των Δρ. Μάρκου Λουκογιαννάκη, Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κωνσταντίνου Λιαρίκου, Επικεφαλής Προγράμματων και Λειτουργιών του WWF Ελλάς και Δημήτρη Κωνσταντέλλου, EU Public Affairs Advisor, ο οποίος είχε το ρόλο του συντονιστή. Ήταν μια συζήτηση που έγινε σε κατάλληλη στιγμή, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δρ. Λουκογιαννάκης, καθώς η ΕΚΕ μεταβάλλεται παράλληλα με την εξέλιξη της αγοράς, ενώ ο εθελοντικός της χαρακτήρας διακυβεύεται από ρυθμιστικά πλαίσια. Ο ίδιος υποστήριξε έντονα την ανάγκη διατήρησης του εθελοντικού χαρακτήρα της ΕΚΕ και την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων.

Υπογράμμισε επίσης τα ιδιαίτερα υψηλά στάνταρ που οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θέτουν γύρω από την ΕΚΕ (π.χ. πιστοποίηση απολογισμών) και τόνισε ότι, ένα από τα αιτήματα της επιχειρηματικής κοινότητας, είναι η θέσπιση κριτηρίων ΕΚΕ στις δημόσιες προμήθειες και η προώθηση της ΕΚΕ από την πολιτεία. Η συζήτηση στάθηκε αρκετά στη διαφορά μεταξύ αυτοδέσμευσης και ρυθμιστικού πλαισίου, με τον κ. Λιαρίκο να θέτει το ερώτημα της διαφοράς με την οποία αντιλαμβάνονται την ΕΚΕ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. «Αυτό που θέλουμε είναι μία ευφυής ισορροπία ανάμεσα στις εθελοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών και στο ρυθμιστικό περιβάλλον», τόνισε ο Φ. Πιέρρος, επισημαίνοντας σοβαρές δυσκολίες: «Ένα υποχρεωτικό κανονιστικό πλαίσιο θα είχε δυσκολίες εφαρμογής, καθώς δεν ταιριάζουν όλες οι δράσεις ΕΚΕ σε όλους, ενώ θα ήταν αυτοκτονικό για την ΕΕ σε επίπεδο ανταγωνισμού να επιβάλει ένα τέτοιο πλαίσιο, όταν υπάρχουν χώρες, όπως η Κίνα, που δεν συνυπογράφουν».

Την αγωνία από την άλλη πλευρά των ΜΚΟ, για την πίεση απορρύθμισης της προστασίας του περιβάλλοντος από επιχειρηματικά lobby σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανακολουθία μιας τέτοιας εξέλιξης με τη συζήτηση για τον εθελοντικό χαρακτήρα της ΕΚΕ, μετέφερε ο Κ. Λιαρίκος. Ο Φίλιππος Πιέρρος τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα απορρύθμισης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην προστασία του περιβάλλοντος και ότι οι εταιρείες που δεν τηρούν τις διεθνείς συμφωνίες υφίστανται σημαντικές επιπτώσεις. Ο Κ. Λιαρίκος αναφέρθηκε στη μεγάλη, σωρρευτική περιβαλλοντική επίπτωση που έχει η δραστηριότητα πολλών μικρών επιχειρήσεων, ο έλεγχος των οποίων είναι αδύνατος. Η συζήτηση στράφηκε τέλος στην κρίση αξιοπιστίας των θεσμών που βιώνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθώς και στο ρόλο της ΕΚΕ ως εργαλείου βελτίωσης εμπιστοσύνης κοινού-επιχειρήσεων.

Η εικόνα της ΕΚΕ στην Ελλάδα του 2014
Αυξανόμενη και για πρώτη φορά με θετικό ισοζύγιο, εμφανίζεται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι κλάδοι της αγοράς που θεωρούνται ως πιο υπεύθυνοι, είναι για τους Έλληνες οι κλάδοι της τεχνολογίας, των super market και των ηλεκτρικών ειδών. Τα παραπάνω, ήταν μερικά από τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2014», που παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο. Πρόκειται για την ετήσια έρευνα για την ΕΚΕ που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με την MRB Hellas, την τελευταία δεκαετία. Η έρευνα, διεξήχθη στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2014, σε δείγμα 700 πολιτών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, την οποία παρουσίασε στο συνέδριο ο Δημήτρης Α. Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Hellas, στη συνείδηση των Ελλήνων εδραιώνεται συνεχώς με ανοδικές τάσεις η ενεργή πράξη επιβράβευσης και τιμωρίας (συνειδητός καταναλωτισμός). Καθώς ισχυρή πλειοψηφία των ερωτώμενων έχουν σκεφτεί να δράσουν προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, πλειοψηφικά και σταθερά αυξανόμενο καταγράφεται το κοινό των ενεργών καταναλωτών ΕΚΕ (64,5%), ωστόσο με έναν στους δύο ενεργούς καταναλωτές να καταγράφουν παρορμητικές συμπεριφορές (31,5%).

Ο Δημήτρης Α. Μαύρος έδωσε στους συνέδρους πολλά περισσότερα αποκαλυπτικά δεδομένα για τη σχέση των Ελλήνων καταναλωτών με την Εταιρική Υπευθυνότητα σε βάθος δεκαετίας, κάνοντας παράλληλα την πολύτιμη σύνδεση των ευρημάτων με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, αξιοποιώντας την βαθειά γνώση και εμπειρία του από το χώρο της έρευνας αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας.

Βράβευση «υπεύθυνων» σε βάθος χρόνου
Στο πλαίσιο της δεκαετούς εκπόνησης της έρευνας για την Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας απένειμε δύο διακρίσεις, σε δύο εταιρείες οι οποίες διαχρονικά εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των κατατάξεων της έρευνας, όσον αφορά στις αυθόρμητες αναφορές των καταναλωτών για την υπευθυνότητά τους. Συγκεκριμένα, επιβραβεύθηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος για την αναφορά της ως Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρεία για 6η συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τις αυθόρμητες αναφορές των καταναλωτών και η Cosmote για την πρώτη σε αυθόρμητες αναφορές καταναλωτών πιο Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρεία. Τις διακρίσεις, τις οποίες απένειμε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ντίνος Αδριανόπουλος, παρέλαβαν από πλευράς Cosmote η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ και από πλευράς ΑΒ Βασιλόπουλος η Αλεξία Μαχαίρα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπεθυνότητας της εταιρείας.

Hellenic Responsible Business Awards
Η συνεδριακή ημέρα του CSR in Action II, επεφύλαξε και μία σημαντική ανακοίνωση για τους συνέδρους: Τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Hellenic Responsible Business Awards, από την BOUSSIAS και το περιοδικό Marketing Week. Τα βραβεία αυτά έχουν στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες πίσω από τη δέσμευση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της χώρας στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξαιρετικών ενεργειών που υλοποιούνται ήδη στη χώρα, ενισχύοντας τον διάλογο και αναδεικνύοντας πρότυπα καινοτομίας και συνεργασίας, επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και καινοτόμες λύσεις που αναγεννούν εταιρικές δραστηριότητες, εξυμνώντας την αξία της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Τα έργα θα κριθούν με βάση το σκοπό του προγράμματος και την ένταξή του στην ευρύτερη εταιρική στρατηγική, την καινοτομία και πρωτοπορία, τον αντίκτυπο και τα οφέλη, τα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και τους πόρους της επένδυσης σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης. Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Για φέτος, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι 20 Απριλίου 2015.

Οι κατηγορίες των Hellenic Responsible Business Awards
Αριστεία στη Συνεργασία: Ανάδειξη καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας επιχειρήσεων με τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, συνεργασίες B2B, ή και με το κράτος.
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Επιβράβευση πρωτοβουλιών στους βασικούς πυλώνες όπως Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Ενέργειας και Αποβλήτων, Εταιρική Διακυβέρνηση, Εργαζόμενοι, κ.α.
Επένδυση και Αντίκτυπος: Η κατηγορία θα εξετάσει τη βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη επένδυση τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας.
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Ανάδειξη καινοτόμων μοντέλων που αξιοποιούν τη δύναμη του entrepreneurship για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Επικοινωνία: Θα βραβευθούν οι καμπάνιες εκείνες που κατόρθωσαν με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα να πετύχουν ενεργοποίηση και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών, και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή αύξηση φήμης.
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Ανάδειξη ανά κατηγορία επιχείρησης (Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες Επιχειρήσεις) των πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων προγραμμάτων στους βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και σε κατηγορίες όπως Sustainable Product, Affinity και Cause-Related Marketing, Εργαζόμενοι και Εθελοντισμός.
ΜΚΟ της Χρονιάς: Θα αναδειχθούν Σύλλογοι και Ιδρύματα που επιδεικνύουν συνεπές έργο, ισχυρό αντίκτυπο, συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα στοιχεία.
Ομάδα CSR της χρονιάς: Για ομάδες επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει καινοτόμα έργα που αποδεικνύουν ότι ενσωματώνονται στο ευρύτερο εταιρικό στρατηγικό πλαίσιο.