Ανοιχτό webinar με θέμα «Η εκπαίδευση θεμέλιο για βιωσιμότητα» και δύο πάνελ συζήτησης που περιλαμβάνουν επικεφαλής επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από παραδο-σιακές επιστημονικές κατευθύνσεις διοργανώνεται την Πέμπτη 10 Ιουνίου, με αφορμή την έναρξη του CSR School. Το διεθνές πρόγραμμα διοργανώνεται από το CSR Hellas, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Executive Development, ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, και με την υποστήριξη του ACG Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Το CSR School 2021 πραγματοποιείται από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 22 Ιουλίου και στόχος του είναι να αποτελεί σημείο συνάντησης της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική αριστεία στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας. Στο νέο πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές από 11 Πανεπιστήμια της Ελλάδας, Κύπρου, Ηνωμένου Βασιλείου, Ελβετίας και ΗΠΑ, ενώ το περιεχόμενο έχει συνδεθεί με τα 4 βασικά κεφάλαια που προτείνει το European Sustainability Standard – ESS.