Το μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο και εταίρος του CSR Europe, το CSR Hellas,προσυπογράφει τις θέσεις του CSR Europe για την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απροσδόκητη κατάσταση της πανδημίας του Covid-19.

Ο φορέας καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της.

Το μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο και εταίρος του CSR Europe, το CSR Hellas,προσυπογράφει τις θέσεις του CSR Europe για την ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απροσδόκητη κατάσταση της πανδημίας του Covid-19. Όπως αναφέρει το CSR Europe, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ωστόσο, επιβάλλεται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο.

«Κάθε μέρα, ο Covid-19 μας διδάσκει ότι αν δεν συνεργαστούμε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα είναι επίσης ευνοϊκό για το περιβάλλον και το κλίμα, τους ανθρώπους και την οικονομία», αναφέρει το CSR Europe. Σύμφωνα με την τοποθέτηση, οι δράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο.

«Μόνον έτσι θα καταστεί δυνατή η πολυδιάστατη, συντονισμένη και ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης και η δημιουργία καλύτερου μέλλοντος. Καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να το καταφέρει μεμονωμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση μέσω αποφασιστικών δράσεων και μέτρων».