Το πλουσιότερο περιεχόμενο στα 3 χρόνια διεξαγωγής του, παρουσίασε φέτος το συνέδριο Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη ΙΙΙ, που διοργάνωσε το περιοδικό Marketing Week στις 30 Μαρτίου. Το Πανόραμα δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συγκέντρωσε φέτος παρουσιάσεις από περισσότερες από 40 επιχειρήσεις, ενώ το πρόγραμμα εμπλούτισαν δύο διαφορετικές έρευνες –από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας για την εικόνα της ΕΚΕ στην Ελλάδα και από την ΕΥ για τη σχέση ΕΚΕ και επενδυτικών αποφάσεων-, καθώς και οι προσεγγίσεις φορέων σχετικών με την ΕΚΕ –όπως ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Global Sustain, QualityNet-.

Το Συνέδριο σκιαγράφησε για άλλη μια χρονιά τη δυναμική της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα. Η συμμετοχή για 2η και 3η χρονιά μεγάλων εταιρειών, με διαφορετικά όμως προγράμματα, υπογραμμίζει την ωρίμανση της ΕΚΕ και την προσπάθεια των εταιρειών να ανταποκριθούν σε ολοένα και διαφορετικά ζητούμενα, διευρύνοντας το πεδίο δράσης. Η συμμετοχή εταιρειών για πρώτη φορά, από ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών κλάδων, αποτυπώνει αφενός τη μεγαλύτερη διάχυση της ΕΚΕ στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τη συνειδητοποίηση από πλευράς εταιρειών της ανάγκης για ανταλλαγή πρακτικής γνώσης και ιδεών γύρω από την ΕΚΕ. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 120 υψηλόβαθμα στελέχη τμημάτων Εταιρικής Επικοινωνίας και ΕΚΕ, εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, φορέων, ΜΚΟ.

Ευρύ πεδίο δράσης
Μέσα από τις παρουσιάσεις, έγινε εμφανές ότι οι επιχειρήσεις διευρύνουν όλο και περισσότερο το πεδίο δράσης, ανιχνεύοντας νέες ανάγκες και αγγίζοντας πολλές διαφορετικές παραμέτρους κοινωνικών προβλημάτων. Η ανταπόκριση στην ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ύφεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, ωστόσο οι δράσεις ΕΚΕ διαχέονται και πέραν του πεδίου αυτού, σε μια προσπάθεια εντοπισμού και ανταπόκρισης σε βασικά δομικά ελλείμματα και όχι μόνον έκτακτων αναγκών. Η εκπαίδευση, η προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη των νέων στην αναζήτηση εργασίας, αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Παράλληλα, είναι εμφανής η ανάδειξη του εθελοντισμού σε βασικό εργαλείο προώθησης της ΕΚΕ, με τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιούν ότι η ουσιαστική εμπλοκή των εργαζομένων όχι μόνον στη υλοποίηση αλλά και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη των δράσεων ΕΚΕ, πολλαπλασιάζει τα οφέλη και ενισχύει την κουλτούρα προσφοράς εσωτερικά στον οργανισμό.

Τέλος, στα βασικά συμπεράσματα συγκαταλέγεται η όλο και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των δράσεων ΕΚΕ με την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς οι επιχειρήσεις επιλέγουν να εμπλακούν σε τομείς στους οποίους έχουν εμπειρία και διαθέτουν τις υποδομές εκείνες που θα τις βοηθήσουν να είναι αποτελεσματικότερες. Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν την κοινωνία μέσα από τις δράσεις τους, είδαμε μεγαλύτερη επένδυση στη δημιουργικότητα, αναζήτηση τρόπων που καθιστούν τις δράσεις ευκολότερα προσβάσιμες και κατανοητές από τα κοινά και μεγαλύτερη διάθεση εμπλοκής των πολιτών με δημιουργικό τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει αρχίσει να ταυτίζεται με την αειφόρο επιχειρηματικότητα, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα ζητούμενα της νέας εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις ΕΚΕ δεν παρουσιάζονται ως μεμονωμένες ενέργειες παροχής έκτακτης βοήθειας σε συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά ως μακροχρόνια στρατηγική, η οποία εξασφαλίζει κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη μέσα από την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Εκπαίδευση
–  Με ναυαρχίδα το πρόγραμμα «CEO for one month» η Adecco επιχειρεί να συμβάλει στην ενίσχυση των νέων ως προς τη μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη.
–  Συνδυάζοντας την ανταπόκριση σε έκτακτες κοινωνικές ανάγκες με την εκπαίδευση, η British American Tobacco υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαζί φτιάχνουμε σπίτι», προσφέροντας στέγη και επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμένες ομάδες.
–  Το χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες των νέων και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, επιχειρεί να γεφυρώσει το Αμερικανικό Κολλέγιο καλώντας τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών.
–  Το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ σχεδιάζει σε συνεργασία με επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ιδρύματα, προγράμματα ΕΚΕ για εξειδικευμένη και πιστοποιημένη κατάρτιση. Ενδεικτικά, 1.900 άτομα έχουν πιστοποιηθεί σε 15 ειδικότητες.
–  Παιδεία, Καινοτομία και Νεανική Επιχειρηματικότητα είναι τα πεδία στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Eurobank, υλοποιώντας δράσεις σε βάθος χρόνου και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα «Egg» είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους επιταχυντές νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, που διανύει τον 4ο κύκλο του.
–  Η Celestyal Cruises και το Μουσείο Ηρακλειδών μεταφέρουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» του Μουσείου σε μαθητές των Κυκλάδων, υποστηρίζοντας έτσι στην πράξη τις τοπικές κοινωνίες.
–  Μια σχετικά άγνωστη, αλλά ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, αυτή των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο, εντοπίζει ο όμιλος Μυτιληναίος. Το πρόγραμμα «Είμαι μέσα» επιχειρεί ακριβώς να απαντήσει στο πρόβλημα, μέσα από σειρά σχετικών δράσεων.

Αειφορία
–  Μέσω του Unilever Sustainable Living Plan, η Unilever θέτει ως στόχο διεθνώς τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 1 δις. ανθρώπων, τη μείωση στο μισό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την κατά 100% προμήθεια γεωργικών πρώτων υλών από αειφόρες πηγές.
–  Ποικιλία επιλογών, ξεκάθαρες διατροφικές πληροφορίες, προώθηση ενεργού τρόπου ζωής και υπεύθυνο marketing, είναι οι 4 δεσμεύσεις της Coca-Cola για τη βελτίωση της ποιότητας του σύγχρονου τρόπου ζωής.
–  Η Europa Profil Αλουμίνιο υλοποιεί συνολική στρατηγική, με στόχο την αειφόρο λειτουργία της σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες έχει παρουσία.
–  Την ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών και αποτελεσματικών συνεργασιών, που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, τόνισε η Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Παπαστράτος.
–  Μόδα και ποιότητα στην καλύτερη τιμή, με αειφόρο τρόπο, είναι ο στόχος που θέτει η H&M μέσα από τη στρατηγική της «Circular Economy».
–  Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, που παρουσίασε το QualiyNet, προσβλέπει στη δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογιών που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην πορεία τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, στη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στη χάραξη δημόσιων πολιτικών και στην αλλαγή της «εικόνας και αντίληψης» της χώρας στο εξωτερικό, μέσα από τις δράσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Υγεία
–  Υπεύθυνο επιχειρείν και διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία, είναι οι δύο άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το πρόγραμμα ΕΚΕ της Novartis.
–  Η Bayer Ελλάς υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με την αποστολή της, την προσφορά δηλαδή της επιστήμης για καλύτερη ζωή.
–  Ένα από τα πιο αξιόλογα προγράμματα της Nestle είναι η δράση «Παιδιά Όλο Υγεία», στόχος της οποίας είναι η ενημέρωση των παιδιών για τη σωστή διατροφή, αλλά και η έρευνα των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στις διατροφικές συνήθειες και τη φυσική κατάσταση των παιδιών.
–  Το «Hope for Hair» της Bergmann Kord αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς, μέσω της δωρεάς μαλλιών προκειμένου να κατασκευαστούν περούκες παθήσεων για τα μικρά, άπορα παιδιά με καρκίνο ή αλωπεκία.
–  Με στόχο τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, φέρνοντας τον αθλητισμό κοντά στους ανθρώπους και κυρίως στη νέα γενιά, η Intersport υλοποίησε για 5η χρονιά το πρόγραμμα «Φτάνουμε στα Άκρα».
–  Η κοινωνική προσφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 88χρονη ιστορία της εταιρείας Cana Laboratories. Τα προϊόντα της εταιρείας υποστηρίζουν κοινωνικούς σκοπούς, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση και πρόληψη συγκεκριμένων παθήσεων.
Περιβάλλον
–  Η Τράπεζα Πειραιώς εισάγει την έννοια της «επιχειρηματικότητας και βιοποικιλότητας». Στόχος του LIFE-Stymfalia είναι η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω συστηματικής αναχρηματοδότησης από την αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και των γεωργικών υπολειμμάτων της ευρύτερης περιοχής.
–  Οι «Green Angels» τους οποίους παρουσίασε η Icap, αποτελούν μία πρότυπη κοινότητα περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, με στόχο τη μέτρηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της κάθε επιχείρησης, οδηγώντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας.
–  Για τη βιωσιμότητα ως στρατηγική επιλογή έκανε λόγο ο Διονύσης Διονυσόπουλος, Quality Assurance Director της ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου Καβάλας, που υλοποιείται σε συνεργασία με το WWF Ελλάς.

Ανθρωπιστική κρίση
–  Το στόχο της συγκέντρωσης 1 εκατ. ευρώ μέσα από τις συναλλαγές Visa για την ανακούφιση ανθρώπων σε ανάγκη, παρουσίασε η Νίκος Καμπανόπουλος. Σημαντικός εταίρος της προσπάθειας, οι Οργανισμοί μέσω των οποίων θα παρασχεθεί η βοήθεια.
–  Η εταιρεία Τιτάν ανταποκρίθηκε στις έκτακτες ανάγκες της προσφυγικής κρίσης, δίνοντας έμφαση στην έννοια του εθελοντισμού και υλοποιώντας 6 εβδομάδες εθελοντικής εργασίας στη Λέρο.
–  Μέσα από το πρόγραμμα «Γραμμές Ζωής για τους πρόσφυγες» ανταποκρίθηκε η Vodafone Hellas στην προσφυγική κρίση, θέτοντας στην υπηρεσία των έκτακτων αναγκών, την τεχνογνωσία της.
–  Η δημιουργία κέντρου φιλοξενίας σε νησιωτική περιοχή της χώρας για να φιλοξενηθεί ο προσφυγικός πληθυσμός κατά τις πρώτες μέρες της άφιξης του στην Ελλάδα και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών από τη μαζική εισροή προσφύγων, ήταν ο τρόπος συμβολής της Ελληνικά Πετρέλαια στην αντιμετώπιση της προσφυγική κρίσης.
–  Οι «Σταθμοί Χαράς» αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο η IKEA θέτει την εξειδίκευσή της στην υπηρεσία των παιδιών, αναβαθμίζοντας παιδικούς σταθμούς.
–  Μία «πρωτοεμφανιζόμενη» στον τομέα της ΕΚΕ εταιρεία, η Chillbox, επιχειρεί την υποστήριξη κοινωνικών αναγκών σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό, σε συνεργασία με την Action Aid.

Υπεύθυνη στάση, ενίσχυση
–  Με κύριο άξονα την κινητή μονάδα φιλικών αλκοτέστ, η Prime Insurance επιχειρεί να συμβάλει στην αλλαγή νοοτροπίας των νέων για ασφαλή οδήγηση.
–  Την ενεργοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα οδικής ασφάλειας επιχειρεί η Νέα Οδός-Κεντρική Οδός, σε συνεργασία με το Ι.Ο.Α.Σ. και τον γερμανικό οργανισμό οδικής ασφάλειας.
–  Την ισχυρή συναισθηματική εμπειρία της συνεργασίας με τους κατοίκους ενός ακριτικού νησιού, μετέφερε στο συνέδριο ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της Wind Ελλάς, «αποκαλύπτοντας» το μυστικό της Ανάφης.
–  Η Alpha Bank επιχειρεί μία 360ο προσέγγιση στο πεδίο της ΕΚΕ, υλοποιώντας προγράμματα στους πυλώνες Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβάλλον, Κοινωνία.
–  Η ενημέρωση του καταναλωτή γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί προτεραιότητα για την Diageo. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό, με ναυαρχίδα το site DrinkIQ.com
–  Την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του σύγχρονου τρόπου ζωής στην Ελλάδα επιδιώκουν τα Public, μέσα από δράσεις όπως τα βραβεία βιβλίου.

Εθελοντισμός
–  Για τη LeasePlan Hellas, η Εταιρική Υπευθυνότητα θέτει τους εργαζόμενους στο επίκεντρο της δράσης, σε τρεις πυλώνες: Παιδί, Περιβάλλον, Ασφαλής Οδήγηση.
–  Συνέχεια και συνέπεια, συμμετοχή όλων των ανθρώπων της εταιρείας στα προγράμματα, διακριτικότητα, είναι μερικές από τις βασικές αρχές που η εταιρεία Elpen ακολουθεί στον τομέα της ΕΚΕ. Οι δράσεις της δίνουν έμφαση κυρίως σε προγράμματα φιλανθρωπίας.
–  Τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται εσωτερικά στον οργανισμό μία πρωτοβουλία, καθιστώντας συμμέτοχους όλους του εργαζόμενους, παρουσίασε η Έλλη Παναγιωτοπούλου, Communications & Corporate Relations Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μιλώντας για το πρόγραμμα «Πρώτα η Ασφάλεια».
–  Ο εθελοντισμός βρίσκεται στον πυρήνα της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Κολλεγίου Ανατόλια, εμπλέκοντας μαθητές και φοιτητές σε σειρά ανάλογων δράσεων.
–  Το μήνυμα της πολλαπλασιαστικής επίδρασης της συνεργασίας στις δράσεις ΕΚΕ, θέλησε να μεταφέρει στους συνέδρους ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης της εταιρείας Yuboto. Ο ίδιος, κάλεσε τις επιχειρήσεις να σκεφθούν ότι η μικρή προσφορά από πολλούς, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη μεγάλη προσφορά λίγων.

Ενισχύεται η «τιμωρητική» διάθεση των καταναλωτών
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «CSR 2015» που  υλοποιήθηκε για  11η χρονιά, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GlobeScan, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την MRB Hellas, παρουσίασε στο συνέδριο ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Hellas Δημήτρης Μαύρος. Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι η σημαντική άνοδος της τιμωρητικής στάσης και των ενεργών καταναλωτών (78 και 66% αντίστοιχα), ενώ επανέρχεται με σημαντική αύξηση η σημασία του εταιρικού εργοδότη, ως παράγοντα επιβράβευσης μιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας. Όπως ανέφερε ο Ντίνος Αδριανόπουλος πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, «μέσα στο πολύ δύσκολο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί εδώ και 6 χρόνια για επιχειρήσεις και καταναλωτές, χάρη στην διαχρονική πλέον έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, μας δίνεται η ευκαιρία να εκτεθούμε σε υψηλού επιπέδου ερευνητικά ευρήματα, προκειμένου να διαμορφώνουμε  προγράμματα και δράσεις εταιρικής επικοινωνίας προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επίκαιρες τάσεις και θέσεις των καταναλωτών- πολιτών».

Η Εταιρική Υπευθυνότητα από τη σκοπιά των Επενδυτών
Οι επενδυτές φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο πολύ από ποτέ τη μη χρηματοοικονομική επίδοση για να βγάλουν συμπεράσματα για την αξία των επιχειρήσεων και να πάρουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Για δεύτερη χρονιά, το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της EY διεξήγαγε διεθνή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 200 θεσμικοί επενδυτές. Η εταιρεία διερεύνησε τις απόψεις τους για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των εταιρικών μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και για το αν στηρίζονται σε ενοποιημένους απολογισμούς, εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία παρουσίασε στο πλαίσιο του συνεδρίου η Κιάρα Κόντη, Manager Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας, της ΕΥ. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν ως «απαραίτητη» ή «σημαντική» την υποχρεωτική επίβλεψη της μη χρηματοοικονομικής επίδοσης από τη διοίκηση, αυξήθηκε από 36% στην έρευνα του 2014, σε 80%. Όμως, οι επενδυτές δηλώνουν επίσης ότι αντιμετωπίζουν κάποια ανεπάρκεια στην ποιότητα και τον τύπο της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας. Σχεδόν τα δυο τρίτα θεωρούν ότι εταιρείες που εκδίδουν απολογισμούς δεν δημοσιοποιούν επαρκώς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους.

Ενδυναμώνοντας την κοινωνία των πολιτών
Για την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, με έμφαση στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών και το ρόλο των επιχειρήσεων, συζήτησαν στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Σωτήρης Λαγανόπουλος, Διευθυντής του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με τον Δημήτρη Κωνσταντέλλο, EU Public Affairs Advisor. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει σχεδιάσει και εκπονεί μια ολοκληρωμένη (360ο) προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων mentoring σε συνεργασία με στελέχη εταιριών και φορέων για τη βελτίωση των δομών και τη βιωσιμότητα των ΜΚΟ, μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης δράσεων με εξειδικευμένο εργαλείο που αναπτύσσει και προσφέρει το Ίδρυμα, καθώς και το Giving for Greece. Πρόκειται για έναν κόμβο διασύνδεσης ανθρώπων, εταιριών και οργανισμών που επιθυμούν να προσφέρουν για την Ελλάδα.