Αφορά στο έργο Microsoft Dynamics CRM

To έργο αφορά στην ανάπτυξη σύγχρονης και ολοκληρωμένης υποδομής για την εξυπηρέτηση των πελατών των δύο εταιρειών, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες ένταξης στο δίκτυο φυσικού αερίου (αιτήσεις, μελέτες, προσφορές, εσωτερικές εγκαταστάσεις, συμβόλαια κατασκευής, επεκτάσεις δικτύου, κτλ), αλλά παράλληλα και στην υλοποίηση λύσης Contact Center για την Εμπορική και για την Τεχνική Διεύθυνση. Έπειτα από αναλυτική μελέτη των αναγκών των δύο οργανισμών, η Data Communication σχεδίασε, υλοποίησε και υποστηρίζει τεχνικά μια καθετοποιημένη λύση, πλήρως διασυνδεδεμένη με τα backoffice συστήματα, το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και το σύστημα καταγραφής κλήσεων.