Η διαδικασία δεν αφορά στα media

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο spec συμμετέχουν 5 εταιρείες και μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν προχωρήσει στις σχετικές παρουσιάσεις. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Το spec δεν αφορά στο κομμάτι των media, τα οποία χειρίζεται η Mindshare.