Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαδικασία τοπικής σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών creative, media buying και production για τη λειτουργία της στην Ελλάδα.

Το έργο αφορά, ενδεικτικά, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη online/offline καμπανιών και προϊόντων, την ανάπτυξη καμπανιών public awareness και brand awareness. Η συνεργασία θα έχει ισχύ 1 έτος, με δυνατότητα 12μηνης παράτασης. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 110.000 ευρώ. Ως προθεσμία παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 03/10/21.