Η κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) ανησυχούν και είναι πιο ευάλωτοι σε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η σημασία της των σοβαρών και στοχευμένων ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, να αναλάβουν ένα ρόλο «ηγετών της κοινωνίας» (social leaders) μέσα σε καιρούς αβεβαιότητας.

Ο Εθνικός Δείκτης ΕΚΕ (CR Index) είναι ο πιο σημαντικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε διεθνές επίπεδο και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης σε διάφορες χώρες. Ως ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τέσσερις επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά, ενώ τα επίπεδα διάκρισης είναι τέσσερα, ανάλογα με τη βαθμολογία της εταιρείας (Platinum, Gold, Silver, Bronze).

Ανεξάρτητη αξιολόγηση
Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης από τον CR Index αξιολογείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες-αξιολογητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά από τον BITC και παρέχουν αναλυτικό feedback και συγκριτικά αποτελέσματα σε κάθε επιχείρηση. Σημειώνεται ότι στον CR index που υλοποιείται για τρίτη χρονιά στη χώρα μας, και παρά την κρίση, υπάρχει μεγάλη αύξηση στις εταιρείες που συμμετέχουν, γεγονός που εξηγείται από τη σημασία που δίνουν οι εταιρείες σε αξιόπιστα εργαλεία με διεθνή αναγνώριση.

Στην Ελλάδα φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 20 εταιρείες, ενώ στην τελετή απονομής του Απριλίου του 2010 είχαν διακριθεί στο ανώτερο επίπεδο (Gold) οι Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ΕΚΕ ως επενδυτικό εργαλείο
Αδιαμφισβήτητο είναι πάντως ότι η συστηματική χρήση του CR Index ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης σε συνεχή βάση, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην πλήρη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης και στη δημιουργία ξεκάθαρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Αξίζει να τονισθεί ότι οι εταιρείες που θα δουν την ΕΚΕ ως επενδυτικό εργαλείο, και εργαλείο Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής διαφοροποίησης τους ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι σίγουρο ότι θα ανήκουν στις εταιρείες που θα κυριαρχήσουν. Αντίστοιχα, οι εταιρείες που θα δουν την ΕΚΕ ως επένδυση, θα περικόψουν περαιτέρω το «περιττό κόστος» με απρόβλεπτες συνέπειες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι καταναλωτές στο πνεύμα της γενικής ανησυχίας δεν ξέρουν ποιες εταιρείες μπορούν να εμπιστευθούν. Άρα η ΕΚΕ είναι το μόνο αξιόπιστο εργαλείο για να ενισχυθεί (ή να αποκτηθεί η χαμένη) εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Η ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της επιχείρησης μέσω διεθνών αναγνωρισμένων εργαλείων, όπως ο Εθνικός Δείκτης ΕΚΕ, είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τις εταιρείες σήμερα που μπορεί όμως να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητά της σε καιρούς δύσκολους.

* Ο Νίκος Αυλώνας είναι Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Διευθύνων Σύμβουλος Κέντρου Αειφορίας (CSE).