Προθεσμία ως τις 15 Οκτωβρίου

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που διενεργείται φέτος για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους πυλώνες κοινωνία, περιβάλλον, εργαζόμενοι και αγορά. Υπάρχουν 4 επίπεδα διάκρισης, Platinum, Gold, Silver και Bronze, ενώ δίνεται ένα βραβείο ανά επίπεδο διάκρισης (Best Progress Award) στην εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας Eιδικός Έπαινος στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση ανά πυλώνα αξιολόγησης. Για πρώτη φορά το 2013, το Ινστιτούτο συμπεριέλαβε και το Best New Entry Award. Η φετινή αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την τελετή βράβευσης.