Η Cosmote και η Microsoft επεκτείνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας εξελιγμένες λύσεις cloud σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να συμβάλλουν στον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Το portfolio cloud λύσεων, εκτός από τις τυποποιημένες λύσεις, περιέχει και με τη νέα υπηρεσία υποστήριξης, Premium Support, με την οποία ένας πιστοποιημένος από τη Microsoft τεχνικός της Cosmote, παραμετροποιεί απομακρυσμένα το εταιρικό email της επιχείρησης στο νέο Microsoft 365, ώστε να αξιοποιούνται άμεσα οι εφαρμογές. Επίσης, περιλαμβάνονται Υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρησιακής ετοιμότητας για μετάβαση στο Cloud, Πιστοποιημένη μεθοδολογία για την ομαλή μετάβαση SAP λύσεων στο Microsoft Azure, Εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες Azure και Λύσεις Modern Workplace.