Στo πλαίσιο των μαθητικών διαγωνισμών του Συνδέσμου Επιχειρηματικότητας Νέων η cosmoONE ανέλαβε τον ρόλο του τεχνολογικού χορηγού για το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Το Λύκειο Καλλονής παρουσίασε επιχειρηματικό σχέδιο εικονικής επιχείρησης με τίτλο «Κalloni AgroCom», έχοντας σαν βάση την ιδέα της ηλεκτρονικής εμπορίας και δημοπράτησης αγροτικών προϊόντων, κατακτώντας την πρώτη θέση στον διαγωνισμό «Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρείν», ενώ διακρίθηκε και στον Διαγωνισμό του ΣΕΝ 2012.