Με κεντρικό μήνυμα «Πιστεύουμε στην Ελλάδα»

H καμπάνια έχει κεντρικό μήνυμα «Πιστεύουμε στην Ελλάδα. Εργαζόμαστε για το μέλλον όλων μας» και παρουσιάζει την εικόνα του Ομίλου σήμερα, ο οποίος με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται, το διάστημα 2008-2013 έκανε πωλήσεις 9,5 δισ. ευρώ, με τις πωλήσεις εξωτερικού να φθάνουν το 1,9 δισ. ευρώ και οι επενδύσεις το ίδιο διάστημα να ανέρχονται στα 983 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έντυπης καμπάνιας, «έτρεξαν» δύο θέματα, με το ένα να καταγράφει τις εταιρείες του Ομίλου (που αφορούν στους τομείς θαλασσίων μεταφορών, υπηρεσιών υγείας, τροφίμων, μαζικής εστίασης και τεχνολογίας) και το άλλο να επισημαίνει με αριθμούς, τη δυναμική και την προσφορά των εταιρειών αυτών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. «Θεωρούμε πως η νέα επιχειρηματική νοοτροπία δεν καθορίζεται μόνο από τη σταθερή ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τα κέρδη. Αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελεί και η ακεραιότητα απέναντι στους εργαζόμενους και το κράτος» αναφέρει μεταξύ άλλων η μια καταχώριση.