Υπό την επιμέλεια της React Advertising

Η καταχώριση παρουσιάζει 3 γενιές εργαζομένων, πατέρα, γιο και εγγονό, οι οποίοι εργάζονταν και εργάζονται στην εταιρεία. Οι 3 πρωταγωνιστές τονίζουν την ικανοποίηση που τους προσφέρει και τους προσέφερε η εργασία τους στην Αλουμίνιο ενώ στο σχετικό κείμενο που ακολουθεί, τονίζεται το μήνυμα: «Σχεδιάζουμε το μέλλον μας με πλήρη συνείδηση των πενήντα χρόνων της ιστορίας μας».

Στην καταχώριση τονίζεται η προσφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, ενώ το κείμενο κλείνει ως εξής: «Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε αντάξιοι της ιστορίας μας. Να γίνουμε το πρότυπο για εκατομμύρια Έλληνες. Για την καινούργια Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε».