Τα Corporate Affairs Excellence Awards προκηρύσσονται από το 2012 από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της ΕΕΔΕ, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης και έμπρακτης στήριξης σε διαρκή βάση, όλων όσοι απασχολούνται και δραστηριοποιούνται στον χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων, οριοθετώντας το πλαίσιο μέσω του οποίου εντοπίζονται, αναδεικνύονται, δημοσιοποιούνται και επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές, εργαλεία και εφαρμογές, οι οποίες προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και αποτελούν πρακτικές προς μίμηση στη λειτουργία Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα. H Τελετή Απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου, με παρουσιαστές τους δημοσιογράφους, Σταμάτη Ζαχαρό, Νεκτάριο Νώτη και Γιάννη Παπαγεωργίου.
Οι υποψηφιότητες για τα Corporate Affairs Excellence Awards 2016 αφορούσαν δράσεις που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, είτε πλήρως είτε πιλοτικά, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατηγορίες της διοργάνωσης και τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι τα εξής:

Εταιρική Επικοινωνία
Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας επιβραβεύουν καμπάνιες εταιρικής/κλαδικής επικοινωνίας για την προώθηση του εταιρικού οράματος ή του επιχειρηματικού ή κλαδικού σκοπού, ενημερώνοντας και αφυπνίζοντας την κοινή γνώμη, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη φήμη του οργανισμού ή και συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Βραβεύθηκαν η Nestle Hellas για τη δράση «Νοιάζομαι 2015» και η Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες για τη δράση «Wind & Windrunning Team – 5 χρόνια Δρομικό Κίνημα».

Εταιρεία & Συμμέτοχοι
Τα βραβεία της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν συνολικά προγράμματα που υποστηρίζουν την προσέκλυση, τον ανοικτό διάλογο ή την ενίσχυση σχέσεων με ένα, μερικά ή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες, καταναλωτές, τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ κτλ.). Βραβεύθηκαν οι Diageo Hellas για τη δράση «Diageo Bar Institute», Mc Cain Hellas για τη δράση «Καρπός Φροντίδας» και Power Health Hellas για τη δράση «Vitamins Academy, Η 1η Ακαδημία Βιταμινών στην Ελλάδα από την Power Health».

Εσωτερική Επικοινωνία
Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας αφορούν στην ανάπτυξη προγράμματος ή δράσης, εργαλείων, καμπάνιας για την προώθηση εταιρικών στόχων ή δράσεων στους εργαζόμενους, καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους. Βραβεύθηκαν οι ABBVIE Φαρμακευτική για τη δράση «Go where no one has gone before», ΑΕ Τιτάν Τσιμέντων για τη δράση «Πρόσθεσε Αξία: Όταν οι ιδέες μας γίνονται πράξη», Ελαΐς-Unilever Hellas για τη δράση «17 Παγκόσμιοι Στόχοι του ΟΗΕ για 1 Καλύτερο Αύριο», Novartis Hellas για τη δράση «GSK Integration».
 
Έμμεση Επικοινωνία Προϊόντος
Το βραβείο αφορούσε στην ανάπτυξη προγράμματος, δράσης, εκδήλωσης ή καμπάνιας για την προώθηση ενός προϊόντος. Βραβεύθηκε η εταιρεία Public για τη δράση «Βραβεία Βιβλίου Public».

Καλύτερη Χρήση των Social Media
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσαν καμπάνια που χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα social media για να ενημερώσει και επηρεάσει τα επιθυμητά κοινά στόχο, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχε θέσει ο οργανισμός. Βραβεύθηκαν οι εταιρείες Public για τη δράση «Back to School» και TNT ΣΚΑΙΠΑΚ για τη δράση «Social Media vs Capital Controls».

Σχέσεις με τα ΜΜΕ
Το βραβείο αφορά πρόγραμμα ή σειρά δράσεων που σχεδιάστηκαν για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των στελεχών των ΜΜΕ και να τους κινητοποιήσουν θετικά, ώστε με τη σειρά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικής γνώμης για μια υπηρεσία, προϊόν ή οργανισμό στο ευρύ κοινό. Βραβεύθηκε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης
Σε αυτή την κατηγορία επιβραβεύεται μια σειρά ενεργειών ή μια καμπάνια που αποδεικνύει την αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση ενός σημαντικού για την επιχείρηση θέματος ή μιας σημαντικής κρίσης, δρώντας προληπτικά/αποτρεπτικά και μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό ή συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αποκατάσταση και ενίσχυση της φήμης του. Βραβεύθηκαν οι εταιρείες Interamerican για τη δράση «Capital Controls» και Nestle Hellas για τη δράση Nestle-Nescafe «Σώσε το Σκιουράκι».

Πρόγραμμα/Δράση ΕΚΕ
Τα βραβεία που απονέμονται στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν σε δράσεις/προγράμματα που εντάσσονται σε μια γενική στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας (ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) και σχετίζονται άρρηκτα με την ουσιαστικότητα που έχει αναγνωρίσει/καταγράψει η εταιρεία (δηλ. τη συσχέτιση της σημασίας του συγκεκριμένου θέματος τόσο για τις ανάγκες της εταιρείας – core business – όσο και τις προσδοκίες των επιμέρους ομάδων συμμετόχων που επηρεάζονται). Με αυτό το βραβείο, το ΤΕΥΠ επιθυμεί να επιβραβεύει εκείνα τα προγράμματα ΕΚΕ που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο όφελος για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Βραβεύθηκαν οι εταιρείες Coca-Cola 3E για τη δράση «Το σχολείο που θέλεις», Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ για τη δράση «Αλληλεγγύη χωρίς σύνορα» και Roche Hellas για τη δράση «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής».

Δράση/Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους

Το βραβείο αφορά καμπάνια που αναπτύχθηκε για την επίτευξη σημαντικών επιχειρησιακών στόχων με κόστος χαμηλότερο από 5.000 ευρώ. Βραβεύθηκε η εταιρεία Public για τη δράση «Λογοτεχνικοί περίπατοι».

Τιμητικές βραβεύσεις
Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δυο τιμητικές βραβεύσεις σε σημαντικά στελέχη από τον χώρο των Εταιρικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, απένειμε τιμητική διάκριση στον Θαλή Κουτούπη για τη συνολική συνεισφορά του στον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Γιάννης Φρέρης, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΥΠ, απένειμε τιμητική διάκριση στον Σπύρο Ξένο, σε αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στην Ίδρυση του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΕΔΕ.
 
Ειδικές διακρίσεις
Ειδικές Διακρίσεις απονεμήθηκαν από τον Βασίλη Λώλα, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΥΠ, για την Καλύτερη Χρήση Δεικτών Επίδοσης (KPIs) στις ακόλουθες εταιρείες: 3M Hellas για τη δράση «3M Caravan Showroom on the Road», Μαρινόπουλος ΑΕ για τη δράση «Στρατηγική Facebook για τη Μαρινόπουλος» και Nestle Hellas για τη δράση «[email protected], Nestle Purina Petcare». Επίσης, Ειδικές Διακρίσεις για την Καινοτομία στην Επικοινωνία απονεμήθηκαν από την Αγγελική Παπαδοπούλου, Γενική Γραμματέα Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΥΠ, στην εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος για τη δράση «Τρόφιμα Αγάπης» και στην Τράπεζα Eurobank Ergasias για τη δράση «Προτεραιότητα σε Σένα».

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αναγνωρίζουν την καινοτομία στις δράσεις επικοινωνίας, με τρόπο ώστε το βραβευόμενο πρόγραμμα να λειτουργεί ως υπόδειγμα στην αγορά και να εισάγει νέα τεχνογνωσία. Τέλος, απονεμήθηκαν δυο Ειδικές Διακρίσεις στην κατηγορία «Έρευνα και Προγραμματισμός», από τη Δήμητρα Δασκαλάκη, Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής των Βραβείων. Βραβεύθηκαν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη δράση «Επικοινωνία, Δέσμευση και Ανταπόκριση της Εθνικής Τράπεζας προς τα Ενδιαφερόμενα Μέρη» και η Microsoft Hellas για τη δράση «Microsoft Adventure Coding Classes».

CAEA 2016: Πίνακας βραβευθέντων ανά κατηγορία
Κατηγορία Εταιρεία Δράση

Εταιρική επικοινωνία

Nestle Hellas

Νοιάζοµαι 2015

Wind Hellas

Wind & Windrunning Team – 5 χρόνια Δροµικό Κίνηµα

Εταιρεία & Συµµέτοχοι

Diageo Hellas

Diageo Bar Institute

Mc Cain Hellas

Καρπός Φροντίδας

Power Health Hellas

Vitamins Academy, Η 1η Ακαδηµία Βιταµινών στην Ελλάδα από την Power Health

Εσωτερική Επικοινωνία

ABBVIE Φαρµακευτική

Go where no one has gone before

Ελαϊς-Unilever Hellas

17 Παγκόσµιοι Στόχοι του ΟΗΕ για 1 Καλύτερο Αύριο

Novartis Hellas

GSK Integration

Έµµεση Επικοινωνία Προϊόντος

Public

Βραβεία Βιβλίου Public

Καλύτερη Χρήση των Social Media

Public

Back to School

TNT ΣΚΑΙΠΑΚ

Social Media vs Capital Controls

Σχέσεις µε τα ΜΜΕ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεµάτων ή Κρίσης

Interamerican

Capital Controls

Nestle Hellas

Σώσε το Σκιουράκι

Πρόγραµµα/Δράση ΕΚΕ

Coca-Cola 3E

Το σχολείο που θέλεις

Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

Αλληλεγγύη χωρίς σύνορα

Roche Hellas

Εφόδια Ζωής, Βήµατα Ζωής

Δράση/Πρόγραµµα Χαµηλού Κόστους

Public

Λογοτεχνικοί περίπατοι