Ενώ είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις η επίτευξη του στόχου του 1,5°C της COP26, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες αποτυγχάνουν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας συμβούλων Salterbaxter, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία.

Τι θα μπορούσαν να κάνουν γι’ αυτό; Οι εταιρείες χρειάζονται έναν συνδυασμό δράσης, επικοινωνίας και ηγεσίας με επίκεντρο το κλίμα, η οποία θα οδηγήσει στην υιοθέτηση βιώσιμων συμπεριφορών, σύμφωνα με τη Salterbaxter, η οποία υποστηρίζει ένα νέο εργαλείο, το Progress Point, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στην πορεία τους προς το net zero. Είναι ενδεικτικό, ότι το 76% των επιχειρήσεων σε βιομηχανίες υψηλών εκπομπών, μπορεί να προχωρούν σε αλλαγές, χωρίς να τις προβάλλουν επαρκώς.

Από τις 57 εταιρείες που αναλύθηκαν, σε συνεργασία με τη World Benchmarking Alliance, μόλις 10 συνδύαζαν τη δράση και επικοινωνία. Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι οι 12 από τις 18 εταιρείες, που σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις στο επικοινωνιακό κομμάτι ήταν αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες επενδύουν στην ηλεκτροκίνηση.

(Πηγή: Warc)