Νέα εταιρεία με αντικείμενο το e-business και e-commerce Consulting

Η εταιρεία τοποθετείται ως η πρώτη αμιγώς συμβουλευτική για e-business στην Ελλάδα και ιδρύεται μετά από 2,5 χρόνια δραστηριοποίησης του Π. Γκεζερλή στο ίδιο αντικείμενο ως freelancer, διάστημα στο οποίο έχει συμβουλέψει και καθοδηγήσει την e-business στρατηγική εταιρειών όπως Apivita, Lavipharm, z-mall.gr, Eurobank και πολλών μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Η εταιρεία έχει ήδη στελεχωθεί με ειδικευμένους συμβούλους και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μεγάλο πελατολόγιο.

Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι business planning και e-business strategy, e-commerce operations consulting, platform selection, εκπαίδευση σε inhouse web analytics και data-driven decision making, καθοδήγηση σε inhouse e-mail marketing optimisation, conversion rate optimisation, ανάλυση ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο, cross-border expansion, omni channel strategy, κ.α. «Η Convert Group “υιοθετεί” το εκάστοτε  e-business project και καθοδηγεί εσωτερικούς και εξωτερικούς stakholders σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες, ώστε αυτό να γίνει και να παραμείνει κερδοφόρο σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε agency-friendly, δηλαδή με χαρά αναλαμβάνουμε να καθοδηγήσουμε πελάτες μέσω digital ή παραδοσιακών agencies», δήλωσε σχετικά ο Π. Γκεζερλής. Σημειώνεται ότι ο ίδιος έχει έντονη θεσμική και ακαδημαϊκή δράση, μέσω του ELTRUN και του GRECA. Η εταιρεία διαθέτει site στη διεύθυνση www.convertgroup.com.