Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πωλήσεων για νέους

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ως ενεργά μέλη της ομάδας πωλήσεων και να αναλάβουν την υποστήριξη συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της πρακτικής τους θα έχουν την ευκαιρία να «λειτουργήσουν ως ένα» με την ομάδα πωλήσεων και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες αγοράς, λαμβάνοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους εποικοδομητικό feedback. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Εμπορίας & Διαφήμισης και Τουριστικών επαγγελμάτων με καλή ακαδημαϊκή επίδοση, γνώση Η/Υ, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, με ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού, με πνεύμα ομαδικότητας και όρεξη για μάθηση.