Η Coca-Cola στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας τη σημασία του νερού για την ανάπτυξη και την ευημερία μία κοινωνίας, ακολουθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την ανεύρεση καινοτόμων λύσεων για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού στις εγκαταστάσεις, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού, καθώς και την εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε να κινητοποιηθούν και να δρουν και εκείνοι με τη σειρά τους.

Έτσι, τα τελευταία 17 χρόνια, έχοντας στο πλευρό της τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med), έχει υποστηρίξει έργα προστασίας, διαφύλαξης και επάρκειας νερού σε 35 ελληνικά νησιά και πόλεις, έχοντας ωφελήσει πάνω από 280.000 πολίτες.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα ενισχύει την ισχυρή παρουσία της και στην Κρήτη
Εδώ και 35, η Coca-Cola στην Ελλάδα στηρίζει με την παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα στην Κρήτη μια αλυσίδα αξίας με περισσότερους από 110 εργαζομένους, 80 προμηθευτές και 10.000 συνεργάτες. Το εργοστάσιο παραγωγής αναψυκτικών της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Ηράκλειο Κρήτης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες της περιοχής, λειτουργώντας με τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας και ασφάλειας. Η εταιρεία επεκτείνει το θετικό της αποτύπωμα στην περιοχή συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, με το νέο πρόγραμμα Zero Drop.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία πρόσφατα παρουσίασε το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop» στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο υλοποιείται από τον διεθνή οργανισμό GWP-Med, με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation, ενώ η νέα φάση του υποστηρίζεται και από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ολοκληρώθηκαν έργα υποδομής, με στόχο την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου στις κοινότητες του Προφήτη Ηλία και Βουτών, με τα οποία εξοικονομούνται και «επιστρέφονται» στις τοπικές κοινωνίες εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως.

Τα οφέλη που αποφέρει το πρόγραμμα «Zero Drop» στον τόπο είναι πολλαπλά για τους κατοίκους, τους αγρότες και συνολικά την τοπική κοινότητα, καθώς περιορίζονται οι διακοπές στο δίκτυο άρδευσης στην Κοινότητα του Προφήτη Ηλία, χάρη στην ενίσχυση των αγωγών διανομής των επεξεργασμένων λυμάτων. Παράλληλα, ενισχύεται η αγροτική παραγωγή και εξασφαλίζεται χαμηλότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, καθώς αποφεύγονται οι υδροληψίες από τον υδροφόρο ορίζοντα. Στην Κοινότητα Βουτών, μειώνεται το κόστος λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων, μειώνονται οι απώλειες νερού και εξασφαλίζεται σταθερή παροχή νερού στο δίκτυο άρδευσης.

Μειώνονται, επίσης, και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop» εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2022, στο νησί της Φολεγάνδρου, με την αποκλειστική υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation, ενώ, φέτος, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στην περιοχή Αγλαντζιά, στην Κύπρο.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα «πρωτοπόρος» στην προσπάθεια διαφύλαξης του νερού
Σημειώνεται ότι, τα τελευταία 17 χρόνια, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό GWP-Med και με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation έχουν υποστηριχτεί έργα προστασίας, διαφύλαξης και επάρκειας νερού σε 35 ελληνικά νησιά και πόλεις, τα οποία έχουν ωφελήσει περισσότερους από 280.000 πολίτες.