Ολοκληρώθηκε το 1ο μέρος της εκστρατείας «Πάρε μέρος και καθάρισες»

H εκστρατεία περιελάμβανε δράσεις εθελοντικού καθαρισμού ακτών και συμμετείχαν περισσότεροι από 2.400 εθελοντές των τοπικών σχολείων, φορέων, σωματείων και πολίτες κάθε ηλικίας σε 8 δήμους σε όλη τη Ελλάδα. Στα 12,6 χλμ παραλίας που καθάρισαν συμβολικά οι εθελοντές, συγκεντρώθηκαν συνολικά περισσότεροι από 1,5 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και 1,8 τόνοι απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί των ακτών θα επαναληφθούν με την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου, το διάστημα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012.