Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση, την περασμένη εβδομάδα, στη Λήμνο, του CoastalPro, ενός νέου ευρωπαϊκού έργου για τη Γαλάζια Οικονομία, όπου το Ινστιτούτο είναι εταίρος.

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τη δημιουργία υπερσύγχρονων εργαλείων μάθησης, την παροχή εκπαίδευσης και μαθημάτων υποστήριξης, καθώς και την ανάπτυξη πλαισίου ικανοτήτων στον τομέα του Παράκτιου Τουρισμού.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ινστιτούτου στη Γαλάζια Οικονομία, την εκπαίδευση και τα κριτήρια ESG και τη βιωσιμότητα εν γένει, το Ινστιτούτο θα συνεργαστεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον παράκτιο τουρισμό για βιωσιμότητα και ESG και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.