Στο πρόγραμμα ασφάλισης «Safe Wallet»

Το πρόγραμμα προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ακόμα και χρήσης προσωπικών αντικειμένων, όπως πορτοφόλι, κλειδιά, πιστωτικές κάρτες. Αναλαμβάνει τόσο την κάλυψη του συνόλου των εξόδων που χρειάζονται για την αντικατάσταση των προσωπικών αντικειμένων, όσο και την αποζημίωση για τυχόν χρηματικές απώλειες, με προσιτό ασφάλιστρο της τάξης των 30 ευρώ ετησίως.