Παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση τα ευρήματα σχετικής έρευνας

Εκεί παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Alba, ενώ στόχος του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας στην Ελλάδα. Οι προτάσεις πολιτικής που προέκυψαν τόσο από την έρευνα όσο και από το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς απευθύνονται στους ίδιους τους νέους, στην πολιτεία, στους συλλογικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες, στα πανεπιστήμια και στα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας.