Η Cicero Advertising δημιούργησε για την Παγκρήτια Τράπεζα, τη νέα εταιρική της ταυτότητα όσο και τη νέα εταιρική της επικοινωνία, η οποία είναι ήδη στον «αέρα».