Η εκπαιδευτική δράση «Βάζουμε τα γυαλιά στο πλαστικό» που δημιούργησε η Move Mountains για την «Κρίνος αναψυκτικά» βραβεύτηκε με Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυξη-Υπεύθυνα Προϊόντα-Affinity Marketing, Cause-Related Marketing», στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2021.

Η δράση αυτή αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της στρατηγικής για την επανατοποθέτηση της εταιρικής μάρκας στην αγορά, ενώ απέδειξε τη στροφή της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. «Το πρόγραμμα άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και επηρέασε θετικά τη φήμη της εταιρείας.

Έδειξε ακόμα πώς μία επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά με μικρά budget – αρκεί οι ομάδες της να συνεργάζονται με στρατηγική σκέψη, δημιουργικές ιδέες, ποιότητα, ταλέντο, γνώση και εμπειρία», επισημαίνει η Move Mountains.