Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

To «Travelife» είναι διεθνές σύστημα πιστοποίησης, το οποίο βοηθά ξενοδοχεία και καταλύματα να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του χρυσού μεταλλίου, συνιστά η αυστηρή τήρηση όλων των κριτηρίων αειφορίας, η ενθάρρυνση του συνόλου για συμμετοχή σε ανάλογες περιβαλλοντικές ενέργειες και η τήρηση των κρατικών διαδικασιών σχεδιασμού. Με αφορμή την χρυσή βράβευση, η Creta Maris Green Team -ομάδα περιβαλλοντικών αναγκών του Creta Maris Beach Resort- πραγματοποίησε καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου με αφετηρία την είσοδο του ξενοδοχείου και κατεύθυνση πρός τον κεντρικό δρόμο «Χερσονήσου – Ηρακλείου».