Η φετινή αξιολόγηση έφερε τον Τιτάνα 16 βαθμούς υψηλότερα σε σχέση με το 2011 στην εκπλήρωση των δεικτών του GRI, γιατί βασίστηκε στις προδιαγραφές του αναθεωρημένου προτύπου GRI-G3.1, τόσο σε επίπεδο συμμόρφωσης με τους σχετικούς δείκτες όσο και σε επίπεδο κάλυψης των σχετικών αρχών ΕΚΕ και ενσωμάτωσης στρατηγικής για την ΕΚΕ.