Χρυσό βραβείο απέσπασε η JTI Hellas στα Diversity & Inclusion Αwards 2023 για ένα πρόγραμμα-«ομπρέλα», το #EqualParents @JTI Hellas, στο πλαίσιο της στρατηγικής της DEI (Diversity, Equity, Inclusion) και της προώθησης κουλτούρας πολυμορφίας και ένταξης που περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις υπό το πρίσμα της ίσης μεταχείρισης προς τα δύο φύλα.

Η εταιρεία βραβεύθηκε για την υποστήριξη της γονεϊκότητας εν γένει, ανεξαρτήτως φύλου ή τρόπου απόκτησης παιδιού, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας είναι η πρωτοβουλία Parental Leave, ενώ υπό την ίδια στρατηγική υποστήριξης της γονεϊκότητας, υπάρχει ευέλικτο ωράριο εργασίας και δίνονται πρόσθετες παροχές σε γονείς, όπως διοργάνωση Family Days, επέκταση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα προστατευόμενα μέλη χωρίς επιπλέον κόστος κ.ά.

Η Julie McNamara, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων & Κουλτούρας της JTI δήλωσε: «Η εστίασή μας στις πρακτικές γονικής μέριμνας όχι μόνο ωφελεί τους εργαζόμενους, αλλά συμβάλλει επίσης σε ένα πιο περιεκτικό και αρμονικό εργασιακό περιβάλλον συνολικά».