Με κεντρική θεματολογία «Crisis is not for Sale”, το συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΛΠΕ και του ΙΠΕ, μεταξύ άλλων, ανέδειξε τον καίριο ρόλο των πωλήσεων στην κατεύθυνση ανάκαμψης από την παγκόσμια οικονομική ύφεση.