Στα Responsible Business Awards 2015

Το συμβόλαιο με τον παραγωγό, είναι η συμφωνία του παραγωγού να καλλιεργήσει προϊόντα κάτω από πλήρως ελεγχόμενες από τον Μπάρμπα Στάθη συνθήκες, τηρώντας τις αρχές και αξίες της εταιρείας, για παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στον καταναλωτή και στην υγεία του, στο περιβάλλον και στην κοινωνία.