Χάρη σε μία πολυεπίπεδη στρατηγική προσέγγιση των SEO αναγκών της Marketing Greece, επιτεύχθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα, από τον Ιούνιο του 2017, εκτόξευση των οργανικών επισκέψεων από τη διεθνή αγορά στο website κατά 82% ΥοΥ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θεασιμότητα των επιλεγμένων keywords αυξήθηκε κατά 405% στη μηχανή αναζήτησης Google.com, ενώ και σε στρατηγικής σημασίας αγορές για το ελληνικό τουριστικό προϊόν η αύξηση ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με 587% αύξηση στη Google.fr και 384% στη Google.de αντίστοιχα.

To www.discovergreece.com είναι η διαδραστική πλατφόρμα της Marketing Greece που αποτελεί τον στρατηγικό πυλώνα και το κύριο επικοινωνιακό όχημά της. Το discovergreece.com προβάλλει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και προσφέρει έναν εντυπωσιακό πλούτο περιεχομένου (ιστορίες, φωτογραφίες, βίντεο, κ.λπ.).