Ο νεωτερικός απολογισμός αειφορίας της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου

«Για να προσδιοριστεί και να εισαχθεί η έννοια αυτή στην καθομιλουμένη, χρειάστηκε η συνδρομή του Καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, ο οποίος σε επιστημονική άποψη που διατυπώνει εν είδει προλόγου, προκρίνει ως δοκιμότερο τον όρο «πολιτοσύνη». Έτσι καθιερώνεται και στα ελληνικά ο διεθνής όρος “corporate citizenship” που απηχεί μία συγκεκριμένη οπτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» αναφέρει η εταιρεία. Δεύτερη καινοτομία είναι η γενική εικόνα της έκδοσης.

«Η ομάδα της Γέφυρας έδωσε προτεραιότητα σε ένα έντυπο που να μπορεί να τραβήξει το αναγνωστικό ενδιαφέρον κάθε ενδιαφερόμενου (stakeholder), μιλώντας μέσα από εύληπτο κείμενο και αφτιασίδωτα στιγμιότυπα δράσης, προκειμένου να διηγηθεί μια ιστορία την οποία η εταιρεία δεν έγραψε μόνη της, αλλά «Μαζί» με την τοπική κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας» συνεχίζει η ίδια η ανακοίνωση. Η ηλεκτρονική εκδοχή της «Ε²Π» βρίσκεται στο www.gefyra.gr.