Περαιτέρω ανάπτυξη σημείωσε ο πάροχος δεδομένων υγείας, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και κλινικών μελετών Iqvia Hellas, το 2020, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της και εγκαθιστώντας στη χώρα μας τρία hubs. Συγκεκριμένα, η εταιρεία της προχώρησε σε 50 νέες προσλήψεις, αυξάνοντας σε 200 (+35%) τον αριθμό των εργαζομένων της, σε σχέση με το 2019. Επίσης, ίδρυσε τρία νέα hubs και, συγκεκριμένα, το Technology hub, που υλοποιεί Business Intelligence λύσεις για τους πελάτες της διεθνώς, το Health Economics hub για την Ευρώπη και το Management Consulting hub με projects, αποκλειστικά για την Ιταλία. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τη λειτουργία των τριών hubs ανέρχεται σε τρία εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ για τη στελέχωσή τους, προσελήφθησαν, μεταξύ άλλων, Έλληνες του εξωτερικού από τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία.