Συμπεράσματα εκδήλωσης του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως

Μετά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του Προέδρου της Δ.Ε. του ΙΟΔ Αναστάσιου Ροδόπουλου, ξεκίνησαν οι εισηγήσεις υπό το συντονισμό του Γιώργου Παναγιωτίδη, Μέλους της Δ. Ε του ΙΟΔ. Μερικά από τα συμπεράσματα, αφορούν στην ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στους κρατικούς, τους ακαδημαϊκούς και τους ιδιωτικούς φορείς για τη σωστή εξέλιξη της ποιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στο ρόλο της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, στη σημασία της οριστικοποίησης του θεσμικού πλαισίου για τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές καθώς και στην εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, κ.α.