Τα παραπάνω ποσά προορίζονται για χρηματοδότηση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια και κεφάλαια κίνησης με έμφαση στην απασχόληση άνεργων νέων, μέσω του προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους». Η δυνατότητα αυτή που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ, εφαρμόζεται ήδη τον τελευταίο 1,5 χρόνο από την Παγκρήτια και εντάσσεται στο πρόγραμμα υπέρ της απασχόλησης των νέων που θέσπισε η ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Υπεύθυνος για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, Jonathan Taylor, δήλωσε: «Αυτό είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και ευελπιστούμε να επεκτείνουμε αυτή τη δέσμευσή μας και με άλλες τοπικές τράπεζες τους επόμενους μήνες».