Δεσμεύτηκε και για παροχή υπηρεσιών logistics

Το UPS Foundation θα συνεισφέρει μέσω της παροχής χρηματικής βοήθειας, της προμήθειας αγαθών πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και μέσω της πιθανής προσφοράς υπηρεσιών logistics στις μακροπρόθεσμες ανάγκες αποκατάστασης της χώρας. Μέσω του προγράμματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας & Αποκατάστασης, το UPS Foundation έχει ήδη συνεισφέρει ένα μέρος του ποσού αυτού προς άμεση αξιοποίηση μέσω κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, κάνοντας έτσι δυνατή την αγορά και διανομή προμηθειών επείγουσας ανακούφισης στην περιοχή. Τα κονδύλια αυτά έχουν ήδη κατευθυνθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για τη εξασφάλιση στέγης και ηλεκτρικού, καθώς και προς το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού.