Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ασκληπιείο Βούλας.

H Δίρφυς εξακολουθεί να υποστηρίζει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προβαίνοντας σε χορηγίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας. Ειδικότερα, υπό την κοινή δραστηριοποίηση εταιρειών-Μελών της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας, στην οποία ανήκει και η Δίρφυς, πραγματοποιήθηκε σημαντική συνεισφορά σε εμφιαλωμένο νερό προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που διανεμήθηκε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, προσφάτως η εταιρεία προσέφερε στο υγειονομικό προσωπικό του Ασκληπιείου Νοσοκομείου της Βούλας ποσότητες νερού «ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στην καθοριστική συμβολή και στον καθημερινό προσωπικό αγώνα των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας».