Με δύο υποψήφιους αναδόχους συνεχίζεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για το έργο «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Συγκεκριμένα, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, στο επόμενο στάδιο προχωρούν οι Choose και Dentsu, ενώ αποκλείστηκαν οι προσφορές των Cloudprint και Admine λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.480.124 ευρώ.’