Την ειδική ενέργεια Facebook for Businesses (www.facebook.com/business) εγκαινίασε το Facebook. Πρόκειται για μία ειδική ενότητα που παρέχει σε επαγγελματίες οδηγίες για αποτελεσματικό marketing μέσω του Facebook. Εστιάζοντας σε επιλογές, όπως τα «Facebook Pages», τα «Facebook Social Ads» και τα «Social Plug-Ins», το «Facebook for Businesses» καθοδηγεί τους νέους marketers ανάμεσα σε ένα πλήθος επιλογών και ευκαιριών για την ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Επίσημος αντιπρόσωπος του Facebook στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η Thinkdigital.