Ο «Σύμβουλος Συνεργάτης» μπαίνει στα παπούτσια του Πελάτη και μοιράζεται μαζί του δουλειά, ευθύνες και αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τον «ειδικό», που απλά διεκπεραιώνει εργασίες σε πεδία που ο Πελάτης δεν έχει τη γνώση ή την ικανότητα. Ο ρόλος του «Σύμβουλου Συνεργάτη» είναι σαφώς πιο απαιτητικός και αποτελεί πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ο ρόλος που οδηγεί συχνότερα σε καλύτερα αποτελέσματα και υψηλότερη αλληλοεκτίμηση.

Επισημαίνω λοιπόν κάποια βασικά στοιχεία μιας συνεργασίας που βασίζεται στο collaborative consulting:

  • Ο Πελάτης και ο Σύμβουλος εργάζονται με στόχο να γίνουν αλληλεξαρτώμενοι. Μοιράζονται τις ευθύνες, όχι μόνο στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση, αλλά και στα αποτελέσματα και τις απολαβές.
  • Η στενή συνεργασία θεωρείται απαραίτητηση. Ο Σύμβουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο να συμφωνηθούν και να γίνουν κατανοητά τόσο το είδος όσο και το εύρος των αμοιβαίων προσδοκιών.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός αλλά και διάθεση για συμμετοχή στις ευθύνες της κάθε πλευράς.
  • Θέματα που αφορούν το ποιος έχει τον έλεγχο είναι προς συζήτηση και διαπραγμάτευση. Η διαφωνία αντιμετωπίζεται ως πηγή νέων ιδεών.
  • Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Τόσο ο Πελάτης όσο και ο Σύμβουλος αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, αναλόγως των θεμάτων. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι συνεχής, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.
  • Η συλλογή και η ανάλυση στοιχείων αποτελούν κοινή προσπάθεια. Η επιλογή της μεθόδου έρευνας που θα ακολουθηθεί γίνεται και από τους δύο.
  • Στόχος του Συμβούλου είναι να λύνει προβλήματα κατά τρόπο που θα παραμείνουν λυμένα. Αυτό σημαίνει ότι συχνά ο σύμβουλος θα πρέπει να προσπαθεί να διευρύνει το πεδίο ικανοτήτων του Πελάτη, ώστε την επόμενη φορά να μπορεί αυτός να λύσει μόνος του το πρόβλημα.

Ωραία όλα αυτά, θα μου πείτε. Αλλά φτάνει μόνο η καλή διάθεση του agency; Προφανώς όχι. Κάποιοι Πελάτες στην Ελλάδα είναι τόσο λάθος εκπαιδευμένοι (από τα agencies), ώστε να φτάνουν στο σημείο να θεωρήσουν ακόμα και ως αδιαφορία, ευθυνοφοβία ή τεμπελιά κάποια προσπάθεια του agency να τους εμπλέξει στη διαδικασία και να επιτύχει την αμοιβαία ανάληψη αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Όμως το να ξεπεράσουμε τέτοια εμπόδια είναι κρίσιμο. Ειδικά στο branding, τα διακυβεύματα της δουλειάς είναι τόσο σημαντικά που μόνο μέσα από τέτοιου τύπου συνεργασίες μπορεί να εξασφαλιστεί η θετική τους έκβαση.