Σε ισχύ από τον Νοέμβριο και στην Ελλάδα

Η επωνυμία Chartis, με λογότυπο την πυξίδα, έχει τη ρίζα της στην ελληνική λέξη Χάρτης, υπογραμμίζοντας έτσι την παγκόσμια παρουσία και δραστηριότητα της εταιρείας. Το νέο όνομα συμβολίζει την “αξιόπιστη και ασφαλή πλοήγηση σε ένα κόσμο γεμάτο καθημερινές προσωπικές και επιχειρηματικές προκλήσεις, στον οποίο η Chartis θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό και φερέγγυο στήριγμα των συνεργατών και ασφαλισμένων πελατών της”. Η ισχύς και οι όροι των ασφαλιστικών ή άλλων συμβάσεων της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την αλλαγή. Την επωνυμία υπογράφει το μήνυμα “ο κόσμος σας, με ασφάλεια”.