Η Volterra, μέλος του ομίλου Avax, προσφέρει πλέον στους πελάτες της την υπηρεσία Certified Green Energy. «Με το Certified Green Energy, τόσο οι βιομηχανικοί μας πελάτες Μέσης Τάσης, οι μικρές επιχειρήσεις αλλά και οι οικιακοί καταναλωτές, έχουν τη δυνατότητα να βεβαιώνουν ότι ολόκληρη ή μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προήλθε από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα από τα Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα της Volterra.

Με αυτό τον τρόπο, συντελούν στην “πράσινη ανάπτυξη” και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα Greenhouse Gas Protocol», σημείωσε ο Κίμων Μπότσης, Διευθυντής Έργων & Παραγωγής της Volterra. Tο 2020, η Volterra ακολουθώντας την πράσινη πολιτική της, προμήθευσε συνολικά πάνω από 35.000 πράσινες MWh με Πιστοποιητικά Certified Green Energy σε επιχειρηματικούς πελάτες της, βεβαιώνοντας ότι η ενέργεια που κατανάλωσαν προήλθε κατά 100% από τα αιολικά πάρκα της.