Συνέδριο του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ στις 11 Δεκεμβρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν μέσα από εισηγήσεις και συζητήσεις οι αυριανές μορφές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, όπως αυτές καλούνται να διαμορφωθούν μετά την κρίση, αλλά στο πλαίσιο των σοβαρών ανακατατάξεων που προκαλούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, το συνέδριο χωρίζεται σε πέντε ενότητες που είναι: Η Ελλάδα σήμερα – Η Ελλάδα αύριο, Καινοτομία και Εξωστρέφεια, Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Σύνδεση της Εκπαίδευσης με τις Επιχειρήσεις και την Απασχόληση, Επενδύσεις – Διαρθρωτικές αλλαγές. Σε κάθε ενότητα μετέχουν σημαντικοί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας και του δημόσιου τομέα της χώρας. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Γιώργος Πίττας, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ, Δημήτρης Α. Μαύρος,  ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.