Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε στις 03/06 η KPMG με αφορμή την παρουσίαση της 5ης έρευνας CEO Outlook, η οποία περιλαμβάνει ελληνικά ευρήματα και τις απόψεις 50 Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs).

Το CEO Outlook παρουσίασε ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα παγκόσμια ευρήματα, τα 2/3 των CEOs παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι η ευελιξία είναι το νέο νόμισμα μιας επιχείρησης, ενώ στην πλειονότητά τους (84%) πιστεύουν ότι απαιτείται κουλτούρα «ταχείας αποτυχίας». Αναφορικά με την Ελλάδα, τo 66% των ελλήνων CEOs εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα και το 58% εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Το 90% των ελλήνων CEOs δηλώνει ότι βλέπει την τεχνολογική αλλαγή περισσότερο ως ευκαιρία παρά ως απειλή, ενώ το 32% θεωρεί την ευελιξία ως τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Επιπλέον, το 68% στοχεύει να επεκταθεί σε αναπτυγμένες αγορές για τα επόμενα 3 έτη, ενώ ένας στους δύο (56%) θεωρεί την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.