Τους στρατηγικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι εταιρείες και οι ηγέτες τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Covid-19 εποχής ανέδειξε το διαδικτυακό Forum «Beyond the Crisis. Pivoting for Growth» που διοργάνωσε το CEO Clubs Greece στις 24 Σεπτεμβρίου. Αναλύθηκαν τα σενάρια για την πορεία της πανδημίας και της ανάκαμψης, με τους CEOs να διαβλέπουν ως πιο ρεαλιστικό το σενάριο της οικονομικής ανάκαμψης σε τουλάχιστον δύο χρόνια. Επιπλέον, παρουσιάστηκε έρευνα της McKinsey αναφορικά με το τι πιστεύουν οι CEOs παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του Covid-19 και την επαναφορά στην κανονικότητα, ενώ δόθηκαν συμβουλές για επιχειρηματικές κινήσεις που θα οδηγήσουν στην επιχειρηματική αναγέννηση.

Ο Γιώργος Τσοπέλας, κεντρικός ομιλητής και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της McKinsey & Co., δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Σήμερα, η σημασία της κουλτούρας για τους οργανισμούς είναι περισσότερο ζωτική. Η στρατηγική δεν έχει αλλάξει, όμως οι μακροπρόθεσμες αλλαγές γίνονται πλέον βραχυπρόθεσμες».