Τη μελλοντική εικόνα του retail εξετάζει το 6o Συνέδριο ΙΕΛΚΑ
Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ΙΕΛΚΑ, εκτιμώντας τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που προκαλεί η πληθώρα δεδομένων και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους και στην τομέα των επιχειρήσεων, αποφάσισε στην 6η διοργάνωση του συνεδρίου του (www.ielkaconference.gr), στις 3 Οκτωβρίου 2017, να δώσει το βήμα σε ειδικούς και σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ήδη υλοποιήσει πρωτοβουλίες πρωτοποριακής (state-of-the-art) επεξεργασίας δεδομένων (PoS, Web, IoT κλπ), με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, αλλά και την προβολή της μελλοντικής εικόνας του λιανεμπορίου FMCG.

Στελέχη από τις διευθύνσεις Marketing, Πωλήσεων, Λειτουργιών, Πληροφορικής κ.λπ. θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ειδικότερα, στο συνέδριο:
• Θα συζητηθούν τρόποι και νέες λύσεις συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων, είτε μέσω συστημάτων που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις (κάρτες πιστότητας, beacons, στοιχεία POS κλπ) είτε μέσω εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του internet (websites, online stores, social media, κλπ).
• Θα αναλυθούν νέες τάσεις, που διευρύνουν τις δυνατότητες χρήσης των δεδομένων, όπως AI (Artificial Intelligence), ΙoT (Ιnternet of Things), Hadoop, Blockchain, κ.ά.
• Θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές, που δείχνουν με ποιο τρόπο τα Business & Web Analytics υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν, εκτός των άλλων, την αγοραστική εμπειρία, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συνεργασία μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Το συνέδριο διοργανώνεται με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του OΠΑ, ενώ την υποστήριξη της διοργάνωσης έχει αναλάβει η BOUSSIAS.