Η εταιρεία μέσα στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας συνεχίζει να στηρίζει τους ανθρώπους της και την εργασία, παράλληλα, στηρίζοντας δυναμικά την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Με σημαντικές διακρίσεις για το εργασιακό της περιβάλλον, την εταιρική υπευθυνότητα και την καινοτομία, η British American Tobacco Hellas, μέλος ενός από τους κορυφαίους Ομίλους καταναλωτικών προϊόντων διεθνώς, δεσμεύεται να συνεχίσει να δημιουργεί ένα Καλύτερο Αύριο για τους ανθρώπους της και την ελληνική κοινωνία, μέσα από δράσεις καινοτομίας και προσφοράς.

Βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και στήριξη στην εργασία
Η BAT στην Ελλάδα εφαρμόζει διεθνείς πρακτικές ανθρωπίνου δυναμικού που βασίζονται στην αρχή Ήθος του Ομίλου που διέπεται από την τόλμη, την ταχύτητα, τη δύναμη, την υπευθυνότητα και τη διαφορετικότητα. Με βάση την αρχή αυτή αλλά και τις πρωτοποριακές πρακτικές που εφαρμόζει η BAT Hellas, η εταιρεία έχει διακριθεί συνολικά 18 φορές ως κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που δίνει στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού.

Η εταιρεία στη διάρκεια του 2021 επενδύει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στους ανθρώπους της, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τις παροχές, παρά την κρίση της πανδημίας. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη διαρκή εξέλιξη των εργαζομένων της. Η BAT επιπλέον προσφέρει σταθερά μια ευρεία γκάμα παροχών στο ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ ήταν από τις πρώτες εταιρείες στη χώρα που εφάρμοσε τα προγράμματα «Smart Working» & «Safe Working», δηλαδή την εργασία εκτός γραφείου, μεριμνώντας για την ασφάλεια των ανθρώπων της με απολύτως καμία αλλαγή στα οφέλη και στα δικαιώματά τους και διευκολύνοντάς τους στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η ΒΑΤ Hellas, το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε νέες σημαντικές επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά σε συνέχεια της πολύχρονης υποστήριξης της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Άξονας των νέων επενδύσεων, η δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας και η υψηλή τεχνολογία.

Δράσεις προσφοράς από τους ανθρώπους της εταιρείας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη
Παράλληλα, η British American Tobacco Hellas αναλαμβάνει σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή των εργαζομένων, για την ανακούφιση αδύναμων πολιτών.

Πρόσφατα η εταιρεία και οι εργαζόμενοί της προχώρησαν σε δωρεά ρουχισμού σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, προσφέροντας σημαντική στήριξη σε 500 οικογένειες και, παράλληλα, συμβάλλοντας με έναν διαφορετικό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία, σε συνεργασία με την οργάνωση «Fabric Republic», ανέλαβε την πρωτοβουλία να βοηθήσει ανθρώπους και οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καινούργια ή και καθαρά ρούχα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο στηρίζει βασικές βιοτικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Επιπλέον, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του zero waste, ο οργανισμός διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υφασμάτων από τα ρούχα που δεν μπορούν πλέον να φορεθούν για τη δημιουργία πρώτης ύλης και την παραγωγή καινούργιων ρούχων.

Με την προσφορά της ΒΑΤ Hellas και των ανθρώπων της, υπολογίζεται ότι αποκτούν πρόσβαση σε καθαρό ρουχισμό 500 οικογένειες, ενώ 350 κιλά ρούχων δεν καταλήγουν στις χωματερές και 2.250 κιλά διοξείδιο του άνθρακα δεν εκλύονται στο περιβάλλον.

Σε άλλη πρόσφατη πρωτοβουλία της εταιρείας την περίοδο του lockdown, οι εργαζόμενοι της  ΒΑΤ Hellas ενώθηκαν νοερά και δημιούργησαν «αλυσίδα» αλληλεγγύης, προσφέροντας σημαντική βοήθεια σε ανθρώπους σε ανάγκη.

Η εταιρεία κάλεσε τους εργαζομένους της να αξιοποιήσουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο που επιτρεπόταν από τη νομοθεσία την περίοδο, και να την μετατρέψουν, από τον χώρο που ασκείται ο καθένας, σε βοήθεια προς κοινωνικές ομάδες. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έτρεξαν ή περπάτησαν 400 χιλιόμετρα, τα οποία μετατράπηκαν από την British American Tobacco Hellas σε βοήθεια προς αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η British American Tobacco Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα.