Συγκεκριμένα, προχώρησε σε προδημοσίευση στοιχείων του επικείμενου διαγωνισμού, περιγράφοντας ως αντικείμενό του τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού brand για την Κύπρο (Brand consultancy and architecture), τον σχεδιασμό νέας ταυτότητας για το brand Κύπρος και την εφαρμογή του σε όλες τις marketing δραστηριότητες του Υπουργείου, καθώς και την παροχή δημιουργικών διαφημιστικών υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή εκτιμά ότι το νέο brand θα λανσαριστεί τον Μάρτιο του 2020. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί στις 10 Ιουνίου 2019.